<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Sunday, October 17, 2004
weeee....weeeee.....

Eto naman ang ipinromise ko na details ng kwento ni arra tungkol sa adventure namin sa jeep…

G: arra…naiihi ako..
A: umihi ka dyan..
G: he! Ihian kita dyan eh!
A: yuck!
G: naalala ko 2loy ng bata ako..kapag sinasama ako nila mama na mamalengke..
Dun sa ano..dun sa may libertad?
A: um..
G: inaabot ako ng pagkaihi…kasi syempre…medyo maaga pa yun no..
A: san ka umiihi?
G: um..hehe dun sa tabi ng mga nka-park na sasakyan..
A: yuck! Wala nkakakita syo?
G: syempre, wala! nkatago nga no! saka bata pa ko nun no, malay ko ba? Ikaw ba, hindi ka nka-experience ng gnun ng bata ka? Naalala ko lang.. naiihi na kasi tlaga ako eh..

“ay alam niyo ba un anak ko rin nung bata siya umiihi din siya sa tabi ng sasakyan? sa totoo lang, un mapapangasawa niya ngayon, eh nkilala niya dun!”

A: (huh?! Sino un?!)
G: (may apparition ba? Kadiri naman?!)

“bali ganito kasi un, sinasama siya palagi ng tatay niya sa trabaho..eh tuwing umiihi etong anak ko eh may nkikita rin siyang batang lalaki na umiihi din sa kbilang kotse..”

G: (aba, ang bastos naman ng anak nito..bata pa naninilip na? Teka, ara! Ara, tumingin ka sken! Kilala mo ba yan ktabi mo? Close kayo?)
A: (eh! Ktabi ko pla ngsasalita! Tayo ba kausap nito?)

”eh yun nga, nitong lumaki na sila nang tinanong naming kung sinong nanliligaw sa kanya eh ng Makita ng ng tatay niya, nkilala agad dhil anak ng dating katrabaho! Saka lang naitanung ng anak ko kung siya daw ba ung batang lalaki na umiihi na nkikita niya noon! Hehehe! (with matching kilig!)

A: (ah, ang panghi naamn po este, ang ganda ng love story ng anak ninyo…)
G: (hmmm, nkasabay ko kaya si ranie umihi ng bata ako? Mgkakatuluyan din kaya kme kung ngkagnun nga?)

” eh yun na nga, ngayon magpapakasal na sila ngayon…”
…psensya na kayo ha..naalala ko lang kasi nrinig ko tong ksama mo, naiihi din siya ng bata siya..hehehe”


G: oh, sabi ko sa’yo ara, okay lang eh! Tignan mo nga, un anak niya umiihi din sa gilid ng sasakyan?!
A: ( mkpagtalo pa ba?)giggles…

At yun nga po ang ngyari..
Ang inyo pong lingkod, kasalukuyang siya’y naiihi..
Eh nkpgkwento na ng pang-“maalaala mo kaya” ang ale na katabi ni arra…

Oh, ano kayo? May tatalo ba sa kakaibang love story ng anak niya?
Siya nga po pala… ang naturing na ale ay hindi na nagpakilala sa inyong lingkod
Para daw sa seguridad ng kanyang anak at mgiging biyenan ;-)

blogged at 1:06 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.