<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7627819\x26blogName\x3dmesmerizedparanoid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mesmerizedparanoid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mesmerizedparanoid.blogspot.com/\x26vt\x3d-1026754718684468164', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Look at Me

Name:Ghala
School:UST
Age:21
Bday:11th of January
Sign:Capricorn
Gender:female


mY rEsUMe...oh yeah!
...Loves...
mUSIC
pSYCHOLOGY
mY bs pSYCH bLOCK
PLP
yOUTH mINISTRY
cHOCOLATES
eLECTRIC bLUE,rEFRESHING gREEN
pININYAHANG mANOK
tIMESHARE, B2B, DLP rECRUITMENT aSSISTANTS
The Medical City, Human Resources Division

Flashback
Archives

Links
Credits
Powered By: Blogger,
Images and HTML By : S0|itude
Using :Dreamweaver MX, Photoshop,

*...Sound Trip...*

Your Guardian Ange...
Friday, July 30, 2004
hehehehe...hehe..he....he....

isang araw nakasakay sa bus ang maglola ng may biglang umakyat na limang lalaki at biglang sumigaw.....walang kikilos hold up to!!!!
LOLA: susmaryasep!!!
APO: biglang sumigaw saklolo!!!
HOLD UPPER: biglang tumalon at kumaripas ng takbo.
LOLA: ang galing-galing ng apo ko...
toluy ang biyahe ng bus, sa haba ng biyahe nakatulog na ang maglola ng bigla na namang may umakyat na armadong kalalakihan..
HOLD UPPER: walang kikilos hold up to!!!
LOLA: ginising ang apo..
APO: bigla na namang sumigaw saklolo!!!
HOLD UPPER: bigla na namang tumalon at kumaripas ng takbo... ,maya_maya dumaan ang bus sa di mataong lugar ng may biglang pumarang machong kalalakihan...walang sisigaw " RAPE" To!!!!!
LOLA: pabulong....wag ka ng sumigaw apo nakadalawa kana eh!!!
APO: yakkkkk!!!!!!1. You say "comfort room" instead of bathroom.
2. You say "take out" instead of "to go".
3. You "open" or "close" the light.
4. You ask for "colgate" instead of "toothpaste".
5. You ask for "pentel pen" instead of jut a "pen".
6. You refer to the refrigerator as the "ref" or "pridyider"
7. You say "kodakan" instead of a take a picture.
8. You order a "McDonalds" instead of a hamburger which you pronounce "ham-beer-jer".
9. You say "Ha" instead of "What?"
10. You say "Hoy" to get someone's attention.
11. You answer when someone says "Hoy".
12. You turn around when someone says "Psst".
13. You say "Cutex" instead of nail polish.
14. You say "for a while" instead of "please hold on" on the telephone.
15. You say "Aray!" instead of ouch!.
16. You say "he" when you mean "she" or vice versa.
17. Your sneeze sounds like "ahh-ching" instead of "ahh-choo".
18. You prefer to make acronyms for phrases such as "OA" for over-acting.
19. You say "air-con" instead of "a/c" or airconditioner.
20. You pronounce the following words "Hippopo-TA-mus", "com-FOR-table". "bro-CO-li" and "Montgo-marry Ward".
21. You say "brown-out" instead of "black-out".Chinese born during the night - Andy Lim
born blind - Kenneth Syborn
being swindled - Lino Coborn while cooking - Nilo Tohborn
as 10th child - Sam Poborn
while being courted - Lily Gawborn f
at - Bob Uyborn
cannot walk - Kent Goborn
little - Kathy Tinborn
with real estate - Lot Teborn
different - Eva Yanborn
with porridge - Lino Gawborn
looking for someone - Allen Siaborn
while counterfeiting - Faye Kingborn
during Sunday - Lyn Goborn
with malice - Mali Siaborn
with picture - Lara Huanborn
with sweets - Ken Dyborn
undefined - Sam Tingborn
while taking a bath - Lily Goborn
while buying - Bill Liborn
secretly - Tina Go
THATS ALL FOLKS !blogged at 10:34 AM

Thursday, July 29, 2004
Noypi>>>>>>>>>Gelay Version ito kya tignan nyo....nakakatuwa....

Shongnan mo ikis nyoladJolyado mong hands sa jirap ng lyfGalore mong problema nagetlak mo pa mag smileNoypi nga u, taray!Wherela ka man najojoonWiz mabokotSabarilga o panyolimSa nyokas ng jilim.....

Hey, pinay akesh! Buongga akiesh loob, may ajimat ang jugo koHey, ah pinay akeh!May ajimat ang jugo ko.....

Nagisid akis ang dagatNaaround na ang earthNasa Hearty ikis pala ninyonyonap itis julo Jilang times na akis juntik matigibum

Oh, knowing ko ang secret kaya't itis pa at haybu. Oh saying nila may janting janting akis pero wiz nilaknowing na Diyos ang dahilan......

Hey, pinay akesh! Buongga akiesh loob, may ajimat ang jugo koHey, ah pinay akeh!May ajimat ang jugo ko.....


Ohh...ooohh...

Hearing mo ba ang whisper ng lola mo? Shouting mo sister, ang nota natin......

Hey, pinay akesh! Buongga akiesh loob, may ajimat ang jugo koHey, ah pinay akeh!May ajimat ang jugo ko.....

Ahh...aaahh...


blogged at 2:38 PM


hmph...di pa ko nakakapasok ng main building parang buong araw na akong nagkakalase...bad trip!
bakit kaya ganun? ilang beses na akong nadala ng cramming pero...eto pa rin....di pa rin nadala...labo no?
sabaw na yung utak ko....ang hirap gumawa ng experimental research report...hmph...dun nga pala sa mga nagiintay na ipost ko yung fart shots....sori ipanalangin niyong buhay pa ko hanggang  mamaya para makapag report sa lit class natin...going back to fart shot...sana isang utot lang may report na tayo....hmph....
hmph....
hmph....
hmph....
wala na akong maisip na itype....
tapos nito...hindi pa talaga tapos...may susunod pa...
hmph...

 

 

 

 

 

 

 
hmph...

blogged at 2:32 PM

Saturday, July 24, 2004
nangungulila

alam nyo..miss ko na yung mahal ko...alam nyo ba yung experience na...you try to keep him out of your mind by being busy sa sangkatutak na reports natin,khit sndali lang pero...unfortunately, ayun siya sumisingit at nagkakasya sa isipan mo...mahal na mahal ko siya...mushy na kung mushy pero....gnun eh...haayy....mis ko na siya..miss ko na siya...gusto niyo malaman kung gaano?madalas akong umiiyak at humahagulgol kapag gabi..alam niyo un..khit malaman ko lang na nasa bahay na nila siya...ok na...text message lang naman ang hiningi ko eh..eto pa matindi...pigil na pigil pa ang iyak ko dahil katabi ko yung kapatid ko...pati yung katulong namin nasa same room din...ano na lang ang sasabihin nila sa kanya kpg nalaman nila na pinaiiyak niya ako halos tuwing gabi...ang hirap...di ka makahinga...di ka makasinga..ni hindi ka makahikbi...
bumitaw? never! ano ko tanga? papatayin ko lang sarili ko kapag hinayaan ko siyang mawala sakin...
di ko alam but more less...sasabihin niyo tanga na ako...sori...mali kayo...whatever you say..you'll never understand unless you yourself would experience this...palagay ko konti lng sa mundo nag mapapalad...

blogged at 4:30 AM

Wednesday, July 14, 2004
neophyte.......

helooooo! ayan! my blog na ako! yehey! turuan nyo ako dito classmates ha....mwah!

blogged at 3:54 PM

Copyright ® 2005 Webthingythang.com . All rights reserved.